/Files/images/oformlennya_saytu/l1.jpg

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА


Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номер спецрахунку:
МФО банка: 820172;
код ЄДРПОУ: 02146328

Розрахунковий рахунок:
КЗ "ДНЗ№ 427": UA 118201720314261012301026558 ДКСУ м.Київ

ПАМ’ЯТКА батькам,які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Необхідний перелік нормативних документів
 • Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;
 • закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;
 • накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;
 • листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності
Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
 • 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • 6) публічний збір благодійних пожертв;
 • 7) управління благодійними ендавментами;
 • 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
Стаття 5.Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Індустріальний район

2020/2021 навчальний рік

ЗВІТ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

КВІТЕНЬ 2021

НайменуванняКількістьЦіна за одиницюЗагальна сума
Емаль ПФ-115 жовтий 2,8кг 8141,001128,00
Емаль ПФ-115 фіолетовий 2,8кг4144,00576,00
Емаль ПФ-115 червоний 2,8 кг9151,801366,20
Емаль ПФ-115 біла 0,9кг748,60340,20
Емаль ПФ-115 синій 2,8кг6120,00720,00
Емаль ПФ-115 смарагдова 2,8кг11157,801735,80
Емаль ПФ-115 яскраво-зелена 2,8кг2121,80243,60
Емаль ПФ-115 блакитний 2,8кг4116,40465,60
Емаль ПФ-115 морська хвиля 2,8кг12138,601663,20
Емаль ПФ-115 салатова 2,8кг2120,00240,00
Емаль ПФ-266 жовто-коричнева 2,8кг2120,00240,00
Емаль ПФ-115 жовтий 0,9кг651,60309,60
Емаль ПФ-115 фіолетовий 0,9кг1052,20522,00
Емаль ПФ-115 сіра 0,9141,4041,40
Емаль ПФ-115 чорна 0,9кг340,20120,60
Емаль ПФ-115 помаранчева 0,9кг848,00384,00
Емаль ПФ-115 синій 0,9кг444,40177,60
Емаль ПФ-115 біла глянцева 2,8кг12133,201598,40
Емаль ПФ-115 світло-блакитна 2,8кг1120,60120,60
Емаль ПФ-115 помаранчова 2,8кг1129,60129,60
Емаль ПФ-115 чорна 2,8кг1108,60108,60
Емаль ПФ-115 зелена 2,8кг6132,60795,60
Емаль ПФ-266 червоно-коричнева 2,8кг2122,40244,80
Емаль ПФ-266 коричнева 2,8кг3113,40340,20
Емаль Пф-115 червоний 0,9кг454,60218,40
Емаль Пф-115 салатова 0,9кг444,40177,60
Емаль ПФ-115 блакитний 0,9кг642,60255,60
Емаль ПФ-115 зелена 0,9кг348,60145,80
Лак для зовнішних робіт ПФ-170, 2,5л3148,80446,40
Лак паркетний ПФ-231, 2,5л6150,00900,00
Уайт-спірит,0,5л1825,20453,60
Фаба фасадни з колором морська хвиля, 7кг1550,60550,60
16 759,60
Ковш н/сталь, гр.72220,00440,00
Ковш емалірований, гр.71140,00140,00
Вапно, 5кг325,0075,00
Крейда, 5кг425,00100,00
Побілка садова, 3кг125,0025,00
Чайник н/сталь, гр.21250,00250,00
Полиця для бібліотеки , гр.71760,00760,00
Кисть для фарбування, 2,5см37,1021,30
Кисть для фарбування, 5см109,6096,00
Кисть для фарбування, 6,7см5112,40632,40
Кисть для фарбування, 3,75см28,4016,80
Кисть для фарбування, 7,5см115,0015,00
Валик 15см3810,90414,20
Ручка на валик 15см512,8064,00
3 049,70
Всього19 809,30
Кiлькiсть переглядiв: 545