Правила прийому дітей до
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Прийом дітей в заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно
- до ст.9,14 Закону України ''Про дошкільну освіту'',
- листа МОН України від 29.03.2018 №111-01/89 ''Щодо медичних довідок для відвідування закладів освіти'',
- п.п.6,7,8,9,10 Положення про дошкільний навчальний заклад та основних положень Статуту кожного закладу освіти.

Здійснює прийом дітей до закладів дошкільної освіти керівник на підставі:
- Направлення у даний заклад дошкільної освіти, виданого районним реєстратором.
- Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
- Довідки про результати обов'язкового медичного огляду (форма №086-1/0).
- Довідки профілактичних щеплень.
- Свідоцтва про народження дитини.,

/Files/images/admnstratsya/dscn1475.jpg


Шановні батьки!

Відповідно до наказів
- Департаменту освіти Харківської міської ради від 27,02,2014 №27 "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти від 15.08.2013 №142 "Про затвердження Положення про електрону реєстрацію дітей для прийому в дошкільні заклади міста Харкова"

- Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.08.2013 №142 "Про затвердження Положення про електрону реєстрацію дітей для прийому в дошкільні заклади міста Харкова"
- Управління освіти від 16.08.2013 №175 "Про призначення відповідального за електрону реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади

З вересня 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей до закладів дошкільної освіти району. Нова система дозволить батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги.
Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.
Адміністратор електронної реєстрації дітей для прийому в заклади дошкільної освіти Індустріального району:
Дубодєлова Ірина Олексіївна, методист центру освітніх технологій Управління освіти.
Адреса: м.Харків, вул Біблика, 26
Контактний телефон: +38(057)7255357
Графік прийому :
Вівторок: 09.00 - 12.00
П'ятниця: 13.00 - 15.30
Відомості про дітей, зареєстрованих в закладах дошкільної освіти району у відповідних Журналах обліку до 15.08.2013 (до запровадження електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти міста) внесені до Реєстру з урахуванням дати первинного звернення батьків (для збереження черговості).
Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Харкова заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):
Про дитину:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Дата народження.
Заклад дошкільної освіти, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
Адреса проживання.
Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
Інформація про наявність встановлених пільг.
Про батьків:
Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
Контактні дані (телефон, електронна адреса).
Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.
Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до районного реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів. Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється районним реєстратором.
Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.
Вилучення відомостей про дитину здійснюється:
  • Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки».
  • На підставі наказу про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
  • У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до дошкільного навчального закладу та переліку документів.
  • У разі відсутності документів, які підтверджують пільги.
  • У разі фальсифікації персональних даних в заявці.


Видача направлень:

При вивільненні місця у закладі дошкільної освіти районний реєстратор друкує Направлення першій дитині відповідного віку в Реєстрі цього дитячого садка та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.
По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до районного реєстратора для отримання Направлення до закладу дошкільної освіти. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, районний реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

Згідно постанови
КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей у заклади дошкільної освіти:

1. Дітям батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).
Згідно з п.17 статті 20 та п. 2 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2. Діти, які проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками) (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

3. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

4. Діти, які є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

5. Діти, які належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

6. Діти, які належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

7. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

8. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (першочергово).
Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

9. Діти, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону. Дітям військовослужбовців, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4 статті 13
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»(першочергово).

Про пільги

Учасники бойових дій в АТО (довідку, що засвідчує пільгу, і посвідчення військовослужбовця, учасника УБД).
Тим, хто ще не отримав посвідчення УБД або досі перебуває на Сході країни (таким бійцям, згідно з рішенням місцевих рад «Про надання додаткових гарантій учасникам АТО та членам їхніх сімей», можна надати довідку про відрядження в район АТО з метою виконання завдань із захисту України та її територіальної цілісності).

ЗМІНИ,
що були внесені до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2003 р. № 305
(в редакції КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Кiлькiсть переглядiв: 530